• KA-65

  mit zentraler Verriegelung
  Max. Auslenkung: +/- 1,5 mm
 • KA-65-ZV/DV

  mit zentraler & dezentraler Verriegelung
  Max. Auslenkung: +/- 1,5 mm
 • KA-80

  mit zentraler Verriegelung
  Max. Auslenkung: +/- 2 mm
 • KA-80-ZV/DV

  mit zentraler & dezentraler Verriegelung
  Max. Auslenkung: +/- 2 mm
 • KA-100

  mit zentraler Verriegelung
  Max. Auslenkung: +/- 2 mm
 • KA-100-ZV/DV

  mit zentraler & dezentraler Verriegelung
  Max. Auslenkung: +/- 2 mm
 • KA-125

  mit zentraler Verriegelung
  Max. Auslenkung: +/- 3 mm
 • KA-125-ZV/DV

  mit zentraler & dezentraler Verriegelung
  Max. Auslenkung: +/- 3 mm
 • KA-160

  mit zentraler Verriegelung
  Max. Auslenkung: +/- 4 mm
 • KA-160-ZV/DV

  mit Versatzverriegelung
  Max. Auslenkung: +/- 4 mm
 • KA-200

  mit zentraler Verriegelung
  Max. Auslenkung: +/- 12 mm
 • KA-200-ZV/DV

  mit zentraler & dezentraler Verriegelung
  Max. Auslenkung: +/- 12 mm
 • KA-250

  mit zentraler Verriegelung
  Max. Auslenkung: +/- 14 mm
 • KA-250-ZV/DV

  mit zentraler & dezentraler Verriegelung
  Max. Auslenkung: +/- 14 mm
 • KA-300

  mit zentraler Verriegelung
  Max. Auslenkung: +/- 25 mm
 • KA-300-ZV/DV

  mit zentraler & dezentraler Verriegelung
  Max. Auslenkung: +/- 25 mm
 • KA-300-light

  mit zentraler Verriegelung - Leichtbauversion
  Max. Auslenkung: +/- 25 mm
 • KA-300-light-ZV/DV

  mit zentraler & dezentraler Verriegelung - Leichtbauversion
  Max. Auslenkung: +/- 25 mm
 • KA-300-S

  mit zentraler Verriegelung - Verstärkte Version
  Max. Auslenkung: +/- 25 mm
 • KA-300-S-ZV/DV

  mit zentraler & dezentraler Verriegelung - Verstärkte Version
  Max. Auslenkung: +/- 25 mm
 • RT-KA-300

  mit zentraler & dezentraler Verriegelung
  Max. Drehwinkelausgleich: +/- 5°
  Max. X-/Y-Ausgleich: +/- 5 mm